Gemeentebelang kijkt uit naar gesprek perspectiefnota

Voor verhoging OZB nog geen duidelijke noodzaak

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad de eerste tussenrapportage en perspectiefnota behandeld. Het college heeft na de bespreking van het coalitieakkoord de kans om aan ons als gemeenteraad, en aan de inwoners te laten zien wat het waard is. Hoe gaan we als gemeente met ons geld om, en wat gaan de inwoners daarvan merken. Gemeentebelang zag al enkele weken uit naar dit gesprek en omdat we dit artikel op zondag schrijven, zullen we hier volgende week op terugblikken.

Het beleid van het college richt zich op het reserveren van verschillende potjes voor onderwerpen. Echt duidelijk wat er voor al deze potjes gedaan gaat worden is er nog niet. Wel wordt vanaf volgend jaar de OZB met 35 euro (10%) verhoogd. Voor Gemeentebelang is dit alleen bespreekbaar als er duidelijke en goede plannen met een noodzaak onder liggen. Wij hebben daarom afgelopen maandag een aantal moties en amendementen ingediend om dit beleid bij te sturen, en hopen dat het college de handschoen oppakt en in de begroting laat zien dat ze naar de Raad luistert.

Ook hebben wij als Gemeentebelang van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om een aantal plannen te concretiseren en moties ingediend over een beweegparcours in iedere kern en een motie over aan de slag gaan met biodiversiteit.

Benieuwd naar onze volledige inbreng? Deze staat op www.gemeentebelang.org.