Resultaat jaarrekening 2019 teleurstellend

Gemeentebelang: verplichte overheidsmaatregelen hakken erin

Elk jaar maken we de financiële balans op. De jaarrekening is het resultaat van alle inkomsten en uitgaven in onze gemeente. Vorig jaar moesten we flink bezuinigen om de reserve in stand te houden, lopende projecten te kunnen afmaken en het weerstandvermogen op peil te houden. Ondanks die inspanningen worden we nu toch geconfronteerd met een negatief resultaat van 1.6 miljoen.

“Ja, ronduit teleurstellend”, aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. “We wisten dat het resultaat van 2019 rond de 0 zou kunnen eindigen maar dat het een zo groot bedrag zou worden was een negatieve verrassing.” Toch meent Johan dat hier duidelijke redenen voor zijn die en niet voorzien waren.

Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Dus vervolgt Johan; “Als we kijken naar de 1.6 miljoen dan zien we dat er bedragen bij zijn gekomen waar we geen invloed op hebben. De jeugdzorg blijft meer kosten dan begroot. Daarnaast had de regering besloten dat de inkomensafhankelijke bijdrage binnen WMO werd afgeschaft. Dat heeft geleid tot een nadeel voor onze gemeente van €400.000, -. Een andere regeling waarvoor we verplicht werden om een aanpassing te doen betrof de pensioenregeling voor oud-wethouders. Net zoals andere pensioenfondsen moet je een bepaald bedrag verplicht in reserve hebben. Volgens de regels moest er nu €900.000, – bijgestort worden. Tot slot was er een eis van de accountant dat we de waarde van gronden moesten afboeken. En daarom noem ik dit teleurstellend, we doen ons best om een goed meerjarenperspectief te hebben maar de overheid fietst hier gewoon doorheen. En dan krijgen we ook nog steeds minder geld uit het gemeentefonds, al jaren worden we gekort vanuit Den Haag”.

Toch wil Johan ook aangeven dat we in onze gemeente er op andere gebieden wel goed voorstaan. Johan geeft enkele voorbeelden: “we hebben straks alle scholen vernieuwd, in onze sportfaciliteiten, binnen en buiten is flink geïnvesteerd en sociale en maatschappelijke voorzieningen zijn niet geschrapt of flink gekort. Dat is een hele prestatie van het college omdat we nog steeds in de top vijf van goedkoopste gemeenten van Nederland staan”. Kortom, het is nog steeds goed en goedkoop wonen in Gilze en Rijen.

Maar we kunnen niet anders dan dit vaststellen en bespreken hoe we dit de komende jaren kunnen ombuigen. In de perspectiefnota 2021-2024 die hierna besproken gaat worden en de begroting in het najaar zullen we hier opnieuw aandacht aan moeten besteden. De fractie van Gemeentebelang zal met het college actief meedenken om ook dan een balans te vinden tussen wat we willen en wat we kunnen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, en gelukkig is dat nog steeds het geval.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.