Veiligheid is een belangrijk thema voor inwoners

Gemeentebelang: ingezonden brief trekt de aandacht

Gemeentebelang schrijft elke week een artikel in het weekblad over een actueel onderwerp. Dat doen we open en met een positieve insteek. Gemeentebelang leest in het bijzonder de ingezonden brieven van onze inwoners. Soms valt een bericht extra op, vooral als deze eindigt met een oproep aan onze wethouder.

De ingezonden brief ging over een vraag van een inwoner om vijf lantaarnpalen te vervangen voor LED-verlichting. In de betreffende straat was het volgens deze inwoner erg donker. Maar blijkbaar is het project duurzame verlichting afgesloten en daarom werd hier geen verdere actie vanuit de gemeente ondernomen. De briefschrijver deed een oproep aan onze wethouder Ariane Zwarts: “trek het u aan”. En hier wilden we natuurlijk meer van weten dus een telefoontje naar Ariane was zo gepleegd.

Wethouder Ariane Zwarts installeert LED verlichting – Foto Design Peggy

Een eerste vraag, hoe zat het ook alweer met dat project “duurzame LED-verlichting” en is het klaar? Ariane licht toe: ‘’Het project is inderdaad afgerond. Alle verlichting die ouder was dan 10 jaar is vervangen voor LED. We wilden hiermee een grote stap maken in het kader van duurzaamheid want LED kost veel minder energie, zodat de CO2 uitstoot vermindert en de openbare verlichting goedkoper wordt. We hebben dus niet alles vervangen want verlichting jonger dan 10 jaar is goed en duurzaam genoeg.’’

De briefschrijver vindt dat een plek in zijn straat niet goed verlicht is en wil daarom ook graag LED. Waarom kan dat dan niet? “De verlichting daar was jonger dan 10 jaar”, vervolgt Ariane, “en het doel was niet om te kijken waar slecht verlichte plekken waren. We weten dat LED een bepaalde plek helderder verlicht, echter de reikwijdte van het licht is juist minder. Misschien helpt LED maar het kan ook zo zijn dat de palen niet op een goede plek staan, er te weinig staan of kan een pad beter anders lopen. In ieder geval is het een ander uitgangspunt dan het vervangen van de oude verlichting door LED.”

Dat is mooi uitgelegd maar wat dan wel? Als het gaat om veiligheid betekent dat toch niet dat er niets gedaan kan worden? “Nee”, zegt Ariane, “daarom heb ik ook contact gezocht met de briefschrijver om te kijken wat er precies aan de hand is. Pas dan kunnen we kijken wat er wel of niet gedaan kan worden.” Dat heeft dus niets te maken met het project LED maar begrijpelijk dat die link wel gelegd is. In ieder geval laat ze nog weten het fijn te vinden dat de briefschrijver gevonden is. Dat lukt niet altijd dus heb je iets te melden? Laat het gerust ook weten via info@gemeentebelang.org, want de lijntjes naar onze wethouder zijn kort. “Want waar je woont, moet het goed zijn”