Voedselbank, vindplaats voor zorg

Gemeentebelang ging in de vakantie op werkbezoek bij Goederenbank De Baronie, de “voedselbank”. We wilden weten of onze ideeën overeenkwamen met de werkelijkheid. Daarnaast hadden we gehoord dat voedselbankman Jan Kooijman goede ideeën had over de bestrijding van stille armoede. Een onderwerp dat de aandacht van Gemeentebelang heeft.

Het was er een gezellige drukte. Mensen deelden pakketten uit, maar er was ook ruimte en tijd voor een praatje bij een kop koffie. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Mensen die minder dan 300 euro per maand te besteden hebben (twee volwassenen en twee kinderen) kunnen bij de voedselbank terecht. Jan Kooijman vertelde dat Gilze en Rijen ongeveer 35 klanten heeft.

Jan noemt zijn voedselbank een “voedselbank plus”. Men richt zich op het voorzien in eerste levensbehoeften: levensmiddelen, goederen en huishoudelijke zaken. Daarnaast verwijst men mensen door naar reguliere hulpverleners. Regelmatig wordt de voedselbank benaderd door mensen in crisissituaties. Van belang is dat die een luisterend oor vinden. Mensen worden geholpen op basis van goed gedrag en ze moeten meewerken om de problemen op te lossen. Ze moeten laten zien dat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Als Jan eenmaal aan het praten is, dan kom je er moeilijk tussen. Gedreven geeft hij zijn visie: “Waar het om gaat, is dat mensen door sociale activering weer participeren!” Eigenlijk wil hij een soort sociale fabriek. Daar heeft hij een plan en visie voor ontwikkeld. Die sociale fabriek is er voor mensen die tussen wal en schip vallen, laagdrempelig, uitgaande van wat ze zelf nog kunnen. In een veilige omgeving kunnen ze daar aan hun toekomst werken. Daar is Gemeentebelang het mee eens: “Zelf doen wat je kunt, ondersteuning bieden waar nodig”.

Het lijkt logisch om vanuit de vindplaats (de voedselbank) een organisatie op te starten met als doel mensen weer zelfstandig maken, ze een toekomst geven. Maar Gemeentebelang heeft daar een iets andere kijk op. Wij moeten geen nieuwe instellingen uitvinden als we die al hebben. We hebben bijvoorbeeld de Diamantgroep met zijn re-integratiemogelijkheden, de schuldhulpverlening, het Maatschappelijk Werk en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Maar, vindt Gemeentebelang, deze instanties moeten wel samenwerken met de Voedselbank als vindplaats.

Gemeentebelang is erg tevreden over dit werkbezoek. Ons is duidelijk geworden dat de gemeente nog scherper dan voorheen de voorwaarden moet formuleren waaraan instellingen rondom zorg en armoede moeten voldoen: laagdrempelig, snel, met eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Niet het instituut staat voorop, maar de visie op de mens.

Voedselbank

Dit artikel in het weekblad.