Week van de Duurzaamheid, want waar je woont, moet het duurzaam zijn!

Afgelopen week is een bijzondere week geweest. We hebben als gemeente in het kader van de Dag van de Duurzaamheid voor de tweede maal een Week van de Duurzaamheid kunnen organiseren. Een week waarin we met vele partners op verschillende gebieden duurzaamheid en bewustwording op diverse manieren onder de aandacht van onze, ook jeugdige, inwoners hebben kunnen brengen.

De afgelopen week was ook bijzonder om een andere reden. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat men in Den Haag worstelt met de Klimaatopgave en de doelstellingen die het zichzelf gesteld heeft. De regeringspartijen worden het niet eens over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. Het ambitieuze klimaat- en energieakkoord zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet gaat er dit jaar in ieder geval niet komen.

Daarnaast is er de uitspraak van het hof waarin klimaatorganisatie Urgenda opnieuw in het gelijk wordt gesteld in hun eis dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Wat betekenen deze twee schijnbare tegenstrijdigheden voor het halen van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn verwoord in Parijs? Uitstel of ervoor gaan? En wat betekent dit voor ons, gemeente, lokale ondernemer en inwoner?

De rechter was duidelijk: het argument dat Nederland maar klein is en dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is ontslaat ons niet van de verplichting om naar vermogen inspanningen te leveren die bescherming bieden tegen klimaatverandering. Naar vermogen inspanning te leveren, een betere wereld begint dus bij onszelf. Vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan een beter milieu, hoe mooi is dat? Tijdens de Week van de Duurzaamheid zagen we als Gemeentebelang al vele mooie initiatieven die in onze gemeente uitgerold worden door o.a. Natuurlijk Gilze en Rijen, Energie Gilze Rijen en huurdersvereniging Leystromen. Ook de allereerste MVO-challenge in onze gemeente heeft laten zien dat we al veel ondernemers en bedrijven hebben die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kunnen we veel van leren. Door dit alles met elkaar te delen hoeven we niet af te wachten maar kunnen we lokaal, met inwoners en andere betrokkenen, aan de slag om werk te maken van de uitdagingen die ons te wachten staan: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Dat zijn voor Gemeentebelang de belangrijkste duurzame speerpunten om aan te gaan werken. Heb je zelf suggesties of ideeën? Die horen we graag. Mail ons: secretariaat@gemeentebelang.org of bezoek onze Facebook pagina.