Reconstructie Aalstraat is een kostbare en ondoordachte keuze

Gemeentebelang: wethouder gaat boekje te buiten

De gemeenteraad heeft de perspectiefnota 2023 vastgesteld. De fractie van Gemeentebelang heeft voor deze besluiten gestemd maar aangegeven dat de beantwoording van het college onvoldoende is. Een van de onderwerpen waarbij de antwoorden van het college ernstig tekortschoten is de reconstructie van de Aalstraat in Gilze. Voor 1.5 miljoen euro zal deze straat opnieuw worden ingericht.

Deze investering kwam als een complete verrassing. En zelfs na ons bezoek aan de Aalstraat is het nog steeds onduidelijk waarom deze straat gereconstrueerd moet worden. Er staan mooie bomen en het groen is goed. Maar bovenal is het wegdek ook in prima staat. De verrassing bleek nog groter toen op de gemeentelijke website al een projectpagina bleek te staan. Ook was er al een ontwerp en waren er brieven naar bewoners gestuurd. Dit soort zaken al regelen zonder dat de gemeenteraad haar goedkeuring over het project heeft uitgesproken inclusief de daarvoor benodigde middelen is rondweg absurd. Een college dat zonder geld en akkoord al aan de slag gaat met bewoners en interne kosten maakt passeert hiermee de raad. En gaat haar boekje volstrekt te buiten!

De Aalstraat in Gilze. Is dit het beeld van een straat die nodig opnieuw ingericht moet worden?

Daarnaast kon verantwoordelijk wethouder Corne Machielsen (Kern’75) de raad niet of nauwelijks overtuigen van de noodzaak tot volledige herinrichting van de Aalstraat. Het antwoord op hoe het kon dat de gemeenteraad niet op de hoogte was van dit project was met “dat weet ik niet” ronduit verbijsterend. En dat voor een nog ongeoorloofde uitgave van bijna 1.5 miljoen!

Er zijn in de gemeente heel veel andere straten die er veel slechter aan toe zijn zoals in Rijen de Marijkestraat en de Kennedylaan. Bewoners van de Margrietstraat hebben zelfs met een petitie aandacht gevraagd voor hun beroerde straat maar hier doet de wethouder niets voor. Gemeentebelang vindt dan ook dat de wethouder moet kijken voor welke straten hij zoveel geld wil besteden. Dat zijn dus de straten waar bewoners zelf aangeven dat ze slecht zijn want dat weten zij het beste: “Want waar je woont, moet het goed zijn!”