Fietsen wordt niet veiliger zonder actieplan

Gemeentebelang: motie voor verbetering van het fietsplan

Gemeentebelang streeft al jaren naar een integraal fietsplan voor heel de gemeente. Fietsen is gezond, leuk en goed voor het milieu, daarom willen we fietsen zoveel mogelijk stimuleren. Binnen de gemeente zijn er verschillende plekken aan te wijzen waar het als het op fietsen aankomt beter kan. Zo is er in Rijen geen logische oost – west verbinding en zijn er fietspaden die abrupt ophouden.

Helaas bleek het uitgewerkte stuk dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd een stuk dat focuste op beleid. Er waren geen knelpunten in kaart gebracht of situaties waar relatief makkelijk iets verbeterd kon worden. Ook waren er geen plannen vanuit het college om het beleid concreet te gaan maken.

Wat Gemeentebelang betreft was dat een gemiste kans. Een extern bureau betalen voor het maken van een plan, om het vervolgens zonder concrete actiepunten op de plank te leggen heeft volgens Gemeentebelang geen zin. De inwoners van onze gemeente moeten resultaten zien van het beleid in het gemeentehuis.

Maud en Maarten bij een fietsknelpunt

Het fietsbeleidsplan biedt een prima basis om verder aan te slag te gaan. Daarom heeft de fractie van Gemeentebelang in de raadsvergadering van 18 juli jl. een motie ingediend waarbij het college wordt opgedragen om concrete knelpunten en actiepunten in kaart te brengen in onze gemeente. Een tweede opdracht is om probleemsituaties die snel op te lossen zijn aan te pakken zeker waar het gaat om gevaarlijke of onoverzichtelijke situaties voor de fietsers. Daarbij moet vooral extra aandacht worden besteed aan de gebieden naar en rondom scholen, sportaccommodaties en andere locaties waar vooral veel kinderen naar toe fietsen. De motie van Gemeentebelang kreeg brede steun in de gemeenteraad, hoewel GGR de motie overbodig vond. Gelukkig begreep de fractie van GGR uiteindelijk ook dat een beleidsplan niet leidt tot uitvoering of het oplossen van de knelpunten.

Veel inwoners hebben een reactie gegeven op het fietsbeleidsplan. Deze reacties kunnen wat Gemeentebelang betreft meegenomen worden in de verdere uitwerking en leiden tot concrete acties. Want juist de inwoners die elke dag op de fiets stappen weten waar het knelt.

Wil je reageren op dit artikel? Dat kan via maud@gemeentebelang.org en maarten@gemeentebelang.org