Vliegend historisch erfgoed is welkom in onze gemeente

Gemeentebelang steunt petitie.

Wonen in de gemeente Gilze en Rijen betekent wonen bij een militair vliegveld. Hoe verweven deze 2 zaken zijn, is prachtig belicht door de heemkring met de film ‘overleven in de schaduw van het vliegveld’, gemaakt ter ere van 75 jaar vrijheid. Op verschillende plaatsen in en om onze gemeente zijn na en tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigresten gevonden.

Ook nu zien onze inwoners dagelijks de helikopters van defensie vliegen over onze dorpen. Wat minder frequent maar ook zeker regelmatig zijn de vliegtuigen van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht te zien en horen.

Waar we als gemeente via het ontwerp luchthavenbesluit al lange tijd met defensie in overleg zijn over de gevolgen voor onze gemeente waar het gaat om vliegbewegingen en bijvoorbeeld bouwbeperkingen, is de afgelopen tijd overlast door historische vliegtuigen ook in het nieuws gekomen. Inwoners hebben geklaagd over het geluid, en opgeroepen om de historische vliegtuigen aan de grond te houden.

Deze maand heeft defensie gereageerd op de meer dan 800 zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-luchthavenbesluit. In deze reactie wordt ook aandacht besteed aan de overlast die het vliegen met historische vliegtuigen kan veroorzaken in onze dorpen. Defensie geeft aan dat het aantal vlieguren niet verder wordt uitgebreid, er 1 zondag in de maand niet mag worden gevlogen, de dorpskernen zo veel mogelijk gemeden moeten worden en dat er aanvullend overleg is met de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Gemeentebelang vindt het historisch erfgoed in de vorm van deze oude vliegtuigen bij onze gemeente horen. Door het mogelijk te maken dat deze vliegtuigen kunnen blijven vliegen dragen we als gemeente bij aan het behoud van dit erfgoed. De kaders die defensie stelt aan de vliegbewegingen zijn wat Gemeentebelang betreft voldoende om te zorgen dat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

Ook inwoners van onze dorpen (en verder) zouden het jammer vinden als dit vliegende museum uit onze gemeente zou verdwijnen. Een petitie met de bedoeling om ook deze stem te laten horen is al meer dan 2500 getekend. Ook Gemeentebelang steunt deze petitie.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.