Gilze en Rijen gaat voor meer zon op dak en minder op land

Gemeentebelang: lokale handreiking zon op land ter inzage

Gemeentebelang heeft in een eerder artikel al geschreven over de Regionale Energie en Klimaat Strategie, afgekort de REKS. De REKS is uitkomst van de landelijke opgave om regionaal de plannen te maken hoe we aan de nieuwe energie-opgave kunnen voldoen. Nu de REKS klaar is gaan we door met hoe we lokaal met zonne-energie willen omgaan. Daarvoor heeft de gemeente een lokale handreiking zon op land opgesteld.

Met de lokale handreiking kunnen initiatieven beoordeeld worden die nu en in de toekomst worden aangevraagd. Als gemeente kiezen we voor maximaal opwekkenvan zonne-energie door de ruimte op daken te benutten. Maar zelfs met deze inzet op dak kunnen we een groot gedeelte van de energievraag in de gemeente niet invullen. Daarnaast hebben we als gemeente beleid nodig over hoe wij wensen om te gaan met initiatieven voor zonne-energie anders dan op daken. De lokale handreiking geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers wat we wel willen en wat niet, maar ook onder welke omstandigheden iets wel of niet kan.

Met deze handreiking worden vier zaken bereikt: duidelijk maken wat onze eigen ambitie is, waar het opwekken van zonne-energie in bepaalde gebieden wél voorstelbaar is, regels over hoe plannen en initiatieven getoetst worden en tot slot wordt aangegeven waar we zonne-energie niet vinden passen. In het kort houdt dit in dat we behoudender zijn dan de regionale afspraken in de REKS. Voor de komende 2 jaar worden locaties in de wacht gezet in agrarisch landschap. De gemeente wil hiermee een pas op de plaats maken door eerst te zien hoeveel zon op dak gerealiseerd kan worden en versnippering van het landschap door zonneweides tegen te gaan.

zonne-energie opwekking op daken

Er zijn locaties waar zonneweides minder impact hebben op het landschap. Je kunt dan denken aan verstedelijkte plekken zoals naast grote (snel)wegen, op/naast bedrijventerreinen of bij de waterzuivering. Onder voorwaarden kunnen daar wel zonneweides aangelegd worden. Op deze manier dragen we bij aan de gigantische opgave die we in Nederland hebben om samen duurzame energie op te wekken zonder het landschap teveel aan te tasten. Want Gemeentebelang is van mening dat we allemaal moeten doen wat mogelijk is. Dus zon op alle daken zowel op particuliere woonhuizen als bedrijfsmatige gebouwen. Maak daarom gebruik van de duurzaamheidslening of van de expertise die de gemeente inzet om ondernemers te helpen bij het energievraagstuk.

Je kunt de handreiking vinden op de website van de gemeente onder concept handreiking of via de link https://www.gilzerijen.nl/nieuws/actueel/archief/2021/06/artikel/de-concepthandreiking-zon-gilze-en-rijen-ligt-ter-inzage-796.html.Je kunt dan ook een reactie geven op de handreiking. “Want waar je woont, moet het goed zijn”, nu en in de toekomst! Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org